Valei van Angst

Deze locatievoorstelling is een onderdeel van de drieluik Angst, Schaamte en Spijt.

Het doel van deze drieluik was om moeilijk bespreekbare emoties zoals Angst, Schaamte en Spijt bespreekbaar te maken. In Valei van Angst ontmoet ‘Elsje’ haar angstmonsters. Want iedereen herkent het gevoel van angst. Al die angsten samen vormen een monster. In je verbeelding kan dit monster heel groot worden. Achttien kinderen van groep 8 en 9 hebben hun angstmonsters getekend tijdens de workshop ‘De angst van Elsje’ door Marleen Noordergraaf. Deze tekeningen zijn door poppenmaker Andre Mello omgetoverd tot reusachtige monsterkoppen. In deze monsterkoppen zijn de geluidsopname over de angsten van de kinderen te horen. Om deze fragmenten te horen moet het publiek een monsterkop opzetten. Zo wordt men even een angstmonster, maar eenmaal hoorbaar en zichtbaar lang niet meer zo eng!

  • Script, workshops, creatieve leiding: Esmeralda Detmers en Marleen Noordergraaf
  • Decor- en kostuumontwerp: Michiel Stoop
  • Poppen- en kostuummaker: Andre Mello
  • Decorbouw: Jaap Huizinga
  • Spel en workshop ‘Angst van Elsje’: Marleen Noordergraaf