Zin in Taal

Zin in Taal is een theatrale taalmethodiek ontwikkeld door Brit Vreenegoor en Esmeralda Detmers. Onze visie is dat men een vreemde taal niet kan aanleren zonder de klank, ritme, muzikaliteit en lichaamstaal van die taal te leren aanvoelen en te uiten. Als podiumkunstenaars zijn wij gespecialiseerd in die uitingsvormen.

Zin in Taal is een taalcursus waarmee (analfabete) anderstalige beter in staat zouden zijn om de Nederlandse taal aan te leren.  Bij deze methode worden 20 competenties geformuleerd. In 2006 heeft het Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar de resultaten van onze vernieuwende aanpak. Hieruit bleek dat de methode significante positieve verschillen in de ontwikkeling van de cursisten liet zien in vergelijking tot een gewone taalcursus. De cursisten bleken op de 18 van de 20 competenties grote vooruitgang te boeken.

Kohnstamm rapport        FolderZininTaal

Zin in Taal 1

Voor analfabete en laaggeletterde anderstaligen. De cursus kan worden aangeboden in diverse trajecten: 9 maanden, 3 maanden en 10 weken. Voor de methode Zin in Taal zijn 20 competenties gedefinieerd onder de noemers:

Zin in Taal 2

Voor hoger opgeleide anderstaligen. De cursus duurt 10 weken. Voor de methode Zin in Taal zijn 20 competenties gedefinieerd onder de noemers.

Training Zin in Taal

Docenten, trainers of begeleiders krijgen in deze training theatrale vaardigheden aangereikt om hun lesmethodes te verrijken. Er kan gedacht worden aan een ultra korte cursus van 2 dagdelen, workshop van 4 tot 8 bijeenkomsten of een langdurig intensieve training van 3 maanden.

 • Houding en lichaamstaal
 • Spraak
 • Taalgebruik en woordenschat
 • Presentatie
 • Houding en lichaamstaal
 • Spraak
 • Taalgebruik en woordenschat
 • Presentatie
 • Houding en lichaamstaal
 • Spraaktechnieken
 • Rollenspel vaardigheden
 • improviseren